:: ห้องสมุดออนไลน์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (E-Library) ::

                       

     

ตัวอย่างคำค้น

ค้นจากชื่อหมวดวิชา เช่น เดินเรือ
ชื่อ รายวิชาเช่น Admiralty Manual of Navigation
ชื่อ บทเรียนเช่น The Sailings
คำค้นเช่น Ship

@2020 พัฒนาโดย ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ